3. Loonbeslag en dwangverrekening tijdelijk gestopt in twee specifieke situaties

De belastingdienst heeft bekend gemaakt dat in de volgende twee situaties loonbeslag en dwangverrekening tijdelijk worden gestopt:  
Situatie 1: voor mensen die geen persoonlijke betalingsregeling toeslagen hebben gekregen vanwege opzet of grove schuld
Hebt u een persoonlijke betalingsregeling aangevraagd? En is die afgewezen omdat er sprake zou zijn van opzet of grove schuld? En bent u geconfronteerd met dwanginvorderingsmaatregelen zoals een loonbeslag of verrekening van uw lopende toeslagen? Dan geldt voor u het volgende.
Vanaf nu stoppen wij tijdelijk uw loonbeslag en de dwangverrekening. Dit doen we in ieder geval totdat de Auditdienst Rijk (ADR) zijn rapport uitbrengt. De ADR onderzoekt hoe wij in het verleden hebben gehandeld bij het controleren en het stoppen van de kinderopvangtoeslag (de CAF-zaken).
Hebt u bezwaar gemaakt of bent u in beroep gegaan omdat uw persoonlijke betalingsregeling is afgewezen vanwege opzet of grove schuld? Dan stellen wij u in het gelijk. Wij kennen uw bezwaar of beroep alsnog toe. U krijgt hierover bericht.
Overigens doen wij nieuwe verzoeken voor een persoonlijke betalingsregeling voor een toeslagschuld voorlopig geen onderzoek naar opzet/grove schuld, tenzij er al een onherroepelijke vergrijpboete is opgelegd of strafrechtelijke vervolging is ingesteld.
Situatie 2: voor iedereen die betrokken is bij een CAF-zaak
Vanaf nu stoppen wij tijdelijk alle dwanginvorderingsmaatregelen, los van de vraag of sprake zou zijn van opzet of grove schuld. Lopende betalingsregelingen worden voortgezet tenzij u kenbaar maakt dat u deze niet kunt nakomen. U krijgt hierover bericht.