2. Tarief vennootschapsbelasting 2020 en voorlopige aanslagen

De tarieven voor 2020 zijn inmiddels verwerkt in de systemen van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft besloten om dit al te doen na goedkeuring van de Tweede Kamer. Zo kan de voorlopige-aanslagregeling goed en op tijd worden uitgevoerd. De tariefsverlaging voor het belastingjaar 2020 wordt gedeeltelijk uitgesteld. Het hoge tarief blijft 25%. Het lage tarief daalt in 2020 wel verder tot 16,5%. De Tweede Kamer is hiermee akkoord gegaan. Is het boekjaar van us klant in 2019 begonnen en loopt het door in 2020? Dan stelt de Belastingdienst de voorlopige aanslag vast op basis van het vorige tarief. Dit klopt niet. Zonder aanpassing van deze voorlopige aanslag bestaat de kans dat de Belastingdienst later ten onrechte belastingrente in rekening brengen Alle voorlopige aanslagen worden daarom direct na aanpassing van het tarief opnieuw berekend. Het kan zijn dat uw klant daardoor een nieuwe voorlopige aanslag krijgt. Hierover krijgt uw klant automatisch bericht.