4. LH november verrekenen met teruggaaf btw

Wilt u over tijdvak november of de 12e vierwekenperiode de te betalen loonheffingen laten verrekenen met een teruggaaf btw? Dien het formulier vóór 18 december in. De Belastingdienst kan uw verzoek dan snel verwerken. 
Het formulier ‘Verzoek loonheffingen verrekening met teruggaaf btw’ moet formeel uiterlijk op 31 december bij de Belastingdienst binnen zijn. U voorkomt echter piekwerkzaamheden bij de Belastingdienst in de laatste weken van december als u het verzoek vóór 18 december indient. 

Meer informatie
Snelle verwerking teruggaaf btw met te betalen loonheffing