5. Zonnepanelen geven geen recht op aftrek voorbelasting bouwkosten woning

Een man heeft op 28 december 2015 een koop-aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning. Op 19 januari 2017 is de nieuwbouwwoning opgeleverd. Hierbij zijn zes zonnepanelen op het dak aangebracht. De zonnepanelen zijn eenvoudig demonteerbaar, zonder de woning te beschadigen. De Inspecteur heeft de man al een teruggaaf van omzetbelasting toegekend voor een bedrag van € 544 in verband met de aanschaf van de zonnepanelen. In geschil is of hij ook recht op aftrek heeft van (een deel van) de omzetbelasting die aan hem in rekening is gebracht in verband met de bouw van zijn woning.
Voor de beantwoording van de vraag of de man recht op aftrek heeft van de omzetbelasting die in verband met de bouw van de woning aan hem in rekening is gebracht, acht Rechtbank Gelderland doorslaggevend of de woning is gebouwd ten behoeve van het uitoefenen van de economische activiteit van de man, bestaande uit de levering van de met de zonnepanelen opgewekte energie. Volgens de Rechtbank is dat niet het geval. De man heeft geen feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan kan worden geoordeeld dat de woning is gebouwd ten behoeve van de energielevering door hem en dus dat een voor het recht op aftrek benodigd rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de bouw van de woning en de levering van energie. Het beroep wordt ongegrond verklaard. (Rolnummer 19/1844)