8. Vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen

Kopieer deze link in uw browser: 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/publicaties/2018/01/12/vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen