6. Dien los correctiebericht 2019 pas na 1 februari 2020 in

Een los correctiebericht loonheffingen over 2019 kunt u pas indienen vanaf 1 februari 2020. Eerder kan de Belastingdienst dit bericht niet verwerken. Stuurt u eerder een correctie in, dan kan dit onterechte naheffingen of terugbetalingen tot gevolg hebben.

Als u over het laatste aangiftetijdvak 2019 aangifte loonheffingen moet doen, kunt u pas een los correctiebericht over 2019 versturen als de uiterste aangiftetermijn van het laatste tijdvak is verstreken.
Corrigeren tot 1 februari 2020

Als u in januari een loonaangifte over 2019 wilt corrigeren, stuur dan een correctiebericht mee bij de aangifte van december 2019. Dit kan tot 1 februari 2020.
Wilt u in januari de loonaangifte van december corrigeren? Dan doet u dit niet door een correctiebericht, omdat de uiterste aangiftetermijn nog niet verstreken is. Dien dan een nieuwe of aanvullende aangifte in.
Onterecht losse correctie

Hebt u in januari onterecht een losse correctie ingediend, dan herstelt u dit door alsnog de correctie met de aangifte loonheffingen van december 2019 in te sturen.
Indienen losse correctieberichten

Vanaf 1 februari kunt u de loonaangiften van het vorige kalenderjaar corrigeren via losse correctieberichten. Wilt u meerdere tijdvakken corrigeren, dan heeft het de voorkeur om alle correcties in 1 los correctiebericht te verwerken. U ontvangt dan 1 bericht van de Belastingdienst waarin alle tijdvakken verwerkt zijn.
Let op!

U kunt alleen een correctiebericht insturen als u eerder een aangifte loonheffingen over het tijdvak hebt ingediend.