8. Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling

Vanaf 2020 is de vrije ruimte van de WKR vergroot. In verband hiermee wordt voor de berekening van de vrije ruimte een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Tot en met een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,7%. 
Over het restant van die loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,2%. De berekening van de vrije ruimte van de WKR geldt meestal per inhoudingsplichtige. Als een inhoudingsplichtige de concernregeling toepast dan berekent hij de vrije ruimte volgens het tweeschijvenstelsel over het totaal van de loonsommen van de inhoudingsplichtigen die deel uitmaken van het concern..