8. Waardering verpachte gronden box 3 voor 2019

De handleiding 'Waardering van verpachte gronden in box 3 2019' is beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. In dit document vindt u de uitgangspunten en normen voor 2019 voor de waardering van verpachte gronden in box 3. 
De informatie ziet op grasland en bouwland. In de handleiding vindt u ook 2 tabellen waarmee u de waarde van deze gronden voor uw klant kunt berekenen. 
Vindt u dat de normwaarden voor uw klant niet van toepassing zijn? U kunt ervan afwijken als u daarvoor een motivatie geeft. De Belastingdienst kan de waarden die u opgeeft in box 3 dan beoordelen op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden. 
Wilt u wel gebruikmaken van de normwaarden? Dan geeft de handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2019’ u de informatie die u nodig hebt.

7. Deelname KOR per 1 april? Meld u uiterlijk 3 maart 2020 aan

Heeft uw klant een jaaromzet die niet hoger is dan € 20.000? Dan kunt u hem nog steeds aanmelden voor de nieuwe KOR. De aanmelding moet uiterlijk 3 maart 2020 binnen zijn voor deelname per 1 april 2020. Ruim 130.000 ondernemers zijn aangemeld voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Een groot deel is vanaf 1 januari 2020 vrijgesteld van btw en btw-aangifte. Aanmelden kan nog steeds. 
Het is belangrijk dat u uw klant 4 weken voor aanvang van het eerstvolgende btw-aangiftetijdvak aanmeldt. Wil uw klant bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april 2020, dan moet de aanmelding 3 maart 2020 binnen zijn. Let dus goed op de aanmeldtermijn.

Minder administratieve lasten
Ondernemers die kiezen voor de KOR en voldoen aan de voorwaarden:
berekenen geen btw aan klanten
trekken geen btw af op investeringen
zijn niet meer verplicht om facturen voor de btw te versturen
doen geen btw-aangifte

Meer informatie en aanmelden
Lees alles over de kleineondernemersregeling op de internetsite van de Belastingdienst. Daar vindt u ook het aanmeldformulier. Ook vindt u hier een korte animatie en brochure met meer informatie.

6. Nieuwe versie ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft een nieuwe versie van ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’ gepubliceerd. De handreiking is aangepast naar aanleiding van de publicatie van Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, nr. 2019-21333. De voorbeelden in de bijlagen bij de handreiking zijn geactualiseerd en er zijn enkele tekstuele, niet-inhoudelijke wijzigingen aangebracht. U vindt Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020) op de pensioensite van de Belastingdienst. 

 

5. Database voor bepalen consumentenadviesprijs fiets

Vanaf 1 januari 2020 geldt een jaarlijkse bijtelling voor de fiets die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Voor berekening van de 7% bijtelling gebruikt u de consumentenadviesprijs. Deze kunt u makkelijk opzoeken in een daarvoor opgezette database. In de database staan alleen de fietsen en prijzen van de merken die zijn aangesloten bij de Stichting Digitaal Samenwerken Tweewielerbranche (DST). Als u de oorspronkelijke prijs niet kunt achterhalen, gaat u uit van de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets. De database is een initiatief van RAI Vereniging in samenwerking met Stichting DST.

U vindt de database op www.bijtellingfietsvandezaak.nl

Meer informatie
Bijtelling fiets van de zaak 2020

4. Wijzigingen vennootschapsbelasting

Veranderingen in tarieven vennootschapsbelasting per 2020
Het tarief van de vennootschapsbelasting op winsten vanaf € 200.000 blijft 25% in 2020. In 2021 daalt het naar 21,7%. Het lage tarief op winsten tot en met € 200.000 daalt in 2020 wel verder.

Aanpassing belastingrente
Vanaf 1 januari 2020 wordt bij de vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening gebracht als een ondernemer de aangifte indient voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (dit is meestal 1 juni) en de ingediende aangifte juist is.

Aangekondigde maatregelen vennootschapsbelasting vanaf 2021
Het kabinet is van plan om nog drie maatregelen te nemen voor de vennootschapsbelasting. Deze maatregelen komen in het Belastingplan 2021.

Verhoging van het 'tarief' van de innovatiebox
Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het 'tarief' van deze innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit naar 9%.
Liquidatie- en stakingsverlies minder vaak aftrekbaar
Bedrijven kunnen verliezen lijden als een bedrijfsactiviteit in het buitenland of een dochteronderneming stopt. Ze mogen deze verliezen nu in veel gevallen aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt aangepast. De mogelijkheden voor bedrijven om deze verliezen af te trekken, worden beperkt.

Geen korting meer als vennootschapsbelasting in één keer betaald wordt
Bedrijven kunnen nu onder voorwaarden korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt deze korting.

In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gelijk. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting omlaag, maar minder dan eerder aangekondigd.

  • 1
  • 2