4. Vermeld juiste telefoonnummer in aangifte LH

Doet u aangifte loonheffingen voor uw klant? Dan is het belangrijk dat u het juiste telefoonnummer in de aangifte vermeldt. Zo kan de inspecteur met u in contact komen als hij vragen heeft. 
De inspecteur kan u bellen als er bijvoorbeeld een verschil is tussen de ingediende aangifte en de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Dankzij deze werkwijze komen in de aangifte steeds minder fouten voor.
Vul daarom het juiste telefoonnummer in, in de daarvoor bestemde rubriek in de aangifte. Die rubriek mag alleen cijfers bevatten.

Let op!
Hebt u een buitenlands telefoonnummer, dan geeft u in plaats van 2 voorloopnullen een + op.