5. Noodstopprocedure tegen stapelen boetes bij schulden

Hebt u klanten die verkeersboetes en rechtelijke geldelijke boetes wel accepteren, maar door problematische schulden niet kunnen betalen? Minister Dekker voor Rechtsbescherming komt voor deze mensen met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De procedure start 1 april 2020. Bij de noodstopprocedure schort het CJIB de inning op en legt geen nieuwe verhogingen op. Het moet voorkomen dat mensen met problematische schulden verder in de problemen komen. 

Werking
De noodstopprocedure geldt voor verkeersboetes en strafrechtelijke geldelijke sancties, zoals door de rechter of het OM opgelegde boetes.

De procedure werkt als volgt:
Mensen die door schulden hun boete niet kunnen betalen, en waarbij geen uitzicht bestaat op betaling, kunnen een noodstop van maximaal 4 maanden krijgen.
Het CJIB schort de inning op en legt geen nieuwe verhogingen op.
De persoon die de noodstop krijgt moet zich bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening. Bij het starten van deze hulp kan de noodstop met 8 maanden worden verlengd.
De boete wordt na de noodstop (in termijnen) afbetaald.
Het CJIB kan de noodstop beëindigen als afspraken niet worden nagekomen.

Invoering
Het afgelopen jaar is de noodstopprocedure ontwikkeld. De procedure gaat per 1 april 2020 landelijk in.