7. Automatisch uitstel loonaangifte 2020 bij wachten op eHerkenning

Kunt u de aangifte loonheffingen voor uw klant via Mijn Belastingdienst Zakelijk niet op tijd indienen omdat hij nog eHerkenning moet aanschaffen? Dan krijgt uw klant automatisch uitstel tot 1 juli 2020 voor de loonaangifte én betaling daarvan. Het uitstel geldt alleen als u de laatst ingediende loonaangifte nog hebt gedaan in het oude ondernemersportaal. U krijgt ook uitstel als u gebruikmaakt van andere aangifte- of administratiesoftware. U hoeft geen uitstel voor uw klant aan te vragen. 

Automatisch uitstel
Komt uw klant voor uitstel in aanmerking? Dan ontvangt hij binnenkort een brief van de Belastingdienst. Hebt u voor hem al om uitstel gevraagd en komt hij hiervoor in aanmerking, dan krijgt hij ook een brief.

Inloggen Mijn Belastingdienst Zakelijk
Hebt u al eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3? Doe dan vanaf 1 februari 2020 loonaangifte in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zorg dat de aangifte en betaling van uw klant voor de uiterste datum bij de Belastingdienst binnen zijn. Heeft uw klant een eenmanszaak, dan kan hij ook inloggen met DigiD om loonaangifte te doen in Mijn Belastingdienst Zakelijk. 

Aanvragen eHerkenning
Uw klant moet u toestemming geven om zaken voor u te regelen met eHerkenning. Deze toestemming regelt u met een 'ketenmachtiging'. Hiervoor vult u samen met uw klant een formulier in. Uw eHerkenning-leverancier weet hoe u dit regelt. 

Moet uw klant nog eHerkenning aanvragen? Doe dat dan bij een erkende leverancier via eherkenning.nl/leveranciersoverzicht. Meer weten over eHerkenning? Lees dan Zo werkt eHerkenning

Meer informatie leest u op belastingdienst.nl.

Gerelateerd artikel

Loonaangifte 2020 alleen via eHerkenning of DigiD