5. Minimaal 1 jaar niets aangegeven op btw-aangifte

De Belastingdienst heeft een brief gestuurd aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. In dat geval gaat de Belastingdienst ervan uit dat de onderneming is gestopt. Heeft uw klant de brief ontvangen en is zijn onderneming niet gestopt? Stuur dan uiterlijk 25 februari een brief.

Is uw klant inderdaad gestopt met zijn onderneming? Dan hoeft u niets te doen. De Belastingdienst trekt het omzetbelastingnummer (ob-nummer) in en het btw-identificatienummer komt te vervallen. Uw klant ontvangt hierover een bericht van de Belastingdienst.

De Belastingdienst zet geen nieuwe btw-aangiften meer klaar. Reeds klaargezette btw-aangiften moet u nog wel invullen en versturen.

Trekt de Belastingdienst het ob-nummer in door gebrek aan economische activiteiten? Dan kan het zijn dat uw klant btw moet betalen over de waarde van bedrijfsmiddelen die naar privé zijn overgegaan.
Niet gestopt

Is uw klant niet gestopt met de onderneming? Dan moet u of uw klant uiterlijk 25 februari 2020 een brief aan de Belastingdienst sturen met daarin de volgende gegevens:

het kenmerk van de ontvangen brief (ob-nummer)
waarom al minimaal 1 jaar is ingevuld dat niets aan te geven is
het telefoonnummer waarop de Belastingdienst u kan bereiken tijdens kantooruren
het e-mailadres (alleen als de Belastingdienst u per e-mail mag benaderen)
waarom uw klant volgens u onder een ontheffing, vrijstelling of bijzondere regeling valt

Stuur uw brief naar het volgende adres:
Belastingdienst/Nihilaangiften
Postbus 2762
6401 DG Heerlen

Na ontvangst van de brief neemt de Belastingdienst schriftelijk of telefonisch contact op. De Belastingdienst trekt het ob-nummer niet in voordat er contact is geweest.