8. EU-Hof maakt korte metten met BTW(carrousel)fraude

De Nederlandse BTW-wetgeving geeft geen antwoord op de vraag of toepassing van het nihiltarief dan wel teruggaaf van omzetbelasting geweigerd kan worden op de enkele grond dat sprake is van betrokkenheid bij BTW-(carrousel)fraude.
Daarom stelde de Hoge Raad hierover vragen aan het Europese Hof van Justitie dat immers bevoegd is om het communautaire BTW-recht uit te leggen.
Volgens dit Hof kan de toepassing van het nihiltarief dan wel de teruggaaf van omzetbelasting worden geweigerd als aan de hand van objectieve gegevens vast komt te staan dat een belastingplichtige wist of had moeten weten dat hij in het kader van een intracommunautaire levering betrokken was bij een BTW-(caroussel)fraude.
Het feit dat de fraude heeft plaatsgevonden in een andere lidstaat heeft hierop geen invloed.

7. Hypotheekrenteaftrek te koop staande woning

Vraag:
Ik ga mei 2015 verhuizen naar een nieuwe woning. Mijn huidige woning staat inmiddels te koop. Hoe lang heb ik nog recht op hypotheekrenteaftrek voor deze woning?

Antwoord:
De termijn van de verhuisregeling in de hypotheekrenteaftrek, waarbij mensen renteaftrek krijgen voor een te koop staande, leegstaande voormalige of een leegstaande toekomstige eigen woning is met ingang van 1 januari 2015 permanent van twee jaar naar drie jaar gegaan.

6. Bijtelling bij tijdelijke vervanging leaseauto?

Vraag:
Als een leaseauto bij een schadebedrijf wordt gestald en er wordt tijdelijk een leenauto verstrekt, moet dan de catalogusprijs van de leenauto worden bijgeteld?

Antwoord:
Dat hangt er van af. Als de leaseauto voor langere tijd wordt vervangen door een leenauto moet de catalogusprijs van deze leenauto over die periode worden bijgeteld.

5. Belastingrechters laten dieselrijders in de kou staan

De Haarlemse belastingrechters Van Dongen, Onderwater en Bijvoet (Rechtbank Noord-Holland) hebben in een proefprocedure de eigenaren van semi-klassieke dieselauto's het nakijken gegeven. Zij moeten gewoon 100 procent van de verschuldigde motorrijtuigenbelasting betalen en komen niet in aanmerking voor een overgangsregeling.
In het Regeerakkoord is de afschaffing van de vrijstelling voor oldtimers aangekondigd. Deze maatregel kende zowel milieu- als budgettaire overwegingen.
Uiteindelijk is na overleg met de Tweede Kamer en de oldtimerbranche overeenstemming bereikt over een oldtimermaatregel waarbij het echte hobbymatig gebruik van rijdend cultureel erfgoed wordt ontzien.
De mogelijkheden tot dagelijks gebruik zijn beperkt door de leeftijdsgrens in de MRB-vrijstelling op te trekken naar 40 jaar, ongeacht de brandstofsoort.
Om het optrekken van de leeftijdsgrens voor bestaande gevallen te verzachten is een overgangsregeling getroffen voor personenauto's en bestelauto's van particulieren rijdend op benzine, motorfietsen, bussen, bestelauto's van ondernemers en vrachtauto's die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog niet 40 jaar zijn (datum eerste toelating vanaf 1974 tot en met 1987).
Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 per jaar (€ 30 per kwartaal) mits er in de maanden december, januari en februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt.
Voor personenauto's en bestelauto's rijdend op diesel of met een ingebouwde LPG-installatie en die jonger zijn dan 40 jaar is vanaf 1 januari 2014 het volle MRB-tarief verschuldigd.
Voor deze categorie oldtimers is niet voor een overgangsregeling gekozen, omdat deze voertuigen door de combinatie van een overgangsregeling en lage brandstofkosten, financieel bijzonder aantrekkelijk zouden blijven voor dagelijks gebruik. Dat is dus een terechte keuze van de wetgever, zegt de Rechtbank.
Het is hoogstwaarschijnlijk dat deze zaak tot aan de Hoge Raad zal worden uitgeprocedeerd. Maar voorlopig telt het oordeel van de Rechtbank.

4. Verkoop hybrides gevoelig voor fiscale regelgeving

Met een totaal van 47.000 nieuwe verkochte hybrides (een stijging van 76 procent) was 2013 een topjaar.Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Door de gunstige fiscale regelgeving voor zuinige auto's zoals de 0-procent bijtelregeling, het nihiltarief van de wegenbelasting en de BPM vrijstelling schaften relatief meer bedrijven en particulieren een nieuwe hybride aan. Aankopen werden naar voren gehaald om nog van de gunstige regelingen te profiteren, wat leidde tot een piek in de verkoop in december 2013.
In die maand was 1 op de 3 nieuwe auto's een hybride, terwijl dat in de voorgaande maanden gemiddeld 1 op de 11 was. Na aanscherping van de fiscale regelgeving liep de verkoop van nieuwe hybrides in 2014 met 34 procent terug.

  • 1
  • 2