1. Klantennieuwsbrief: maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft het kabinet op 17 maart 2020 voor ondernemers en zzp'ers een pakket maatregelen samen gesteld. Zo kunnen ondernemer of zzp’ers met  betalingsproblemen door het coronavirus, nadat aangifte is gedaan en een aanslag is ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kan de voorlopige aanslag worden aangepast en wordt de invorderingsrente en de belastingrente tijdelijk verlaagd. Op de website van BelastingRaadgevers kunt u een klanten nieuwsbrief downloaden waarmee u uw klanten nader kan informeren over het pakket aan maatregelen.

Download