1. Wat is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

 Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

Tegemoetkoming voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020
De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Op dit moment kunt u daarom nog geen aanvraag indienen. Wij werken eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Informatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)