2. Wat zijn de voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Als u gebruikt wilt maken van de noodmaatregel, dan gelden de volgende voorwaarden:

U mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw werknemers, in de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt.
U verwacht ten minste 20% omzetverlies.
Het gaat om omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

NOW aanvragen

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden. Daarna kunt u een verlenging aanvragen voor nog eens 3 maanden. Voor die verlenging kunnen extra voorwaarden gelden. Voor aanvragen boven een nog te bepalen bedrag heeft u een accountantsverklaring nodig.

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Op dit moment kunt u daarom nog geen aanvraag indienen. UWV werkt eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren.

Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Maximaal is het 90% van de loonsom (het bedrag dat u kwijt bent aan loonkosten). Bijvoorbeeld:

Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom (90% van 100%).
Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom (90% van 50%).
Als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom (90% van 25%).

Op basis van uw aanvraag betaalt UWV u een voorschot. Dit voorschot is 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf beoordeelt UWV hoeveel omzetverlies u echt heeft gehad. Blijkt achteraf dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Als blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, dan krijgt u een nabetaling.