5. Kan ik een uitkering aanvragen voor mijn werknemer vanwege het coronavirus?

Als u tijdelijk minder werk heeft vanwege het coronavirus, dan kunt u binnenkort een aanvraag doen bij de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Als uw werknemer zijn werk niet kan doen door ziekte, dan betaalt u zijn loon meestal door. Soms kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen. Lees meer hierover bij Mijn werknemer is ziek: Ziektewet-uitkering.