8. Houdt de Belastingdienst vast aan de bestaande norm voor behoud van de zelfstandigenaftrek?

Op dit moment is geen sprake van nieuwe maatregelen en dus blijft het geldende recht bestaan. Het kabinet volgt voortdurend de ontwikkelingen rondom het coronavirus en neemt waar nodig aanvullende maatregelen.

7. TOGS: Is de uitkering van € 4.000 belast of onbelast?

In de Kamerbrief van 27 maart 2020, nummer DGBI-O/ 20087452, staat op bladzijde 3: “Deze brief gaat nader in op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Deze maatregel is een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000 voor ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het virus. De tegemoetkoming is belastingvrij. Over de wijze waarop deze belastingvrijstelling wordt vormgegeven wordt uw Kamer op een later moment geïnformeerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zal deze maatregel ter beperking van de economische gevolgen van het COVID-19-virus uitvoeren.”

6. Hoe gaat de Belastingdienst om met de invorderingsrente?

Als uw klant een aanslag niet op tijd betaalt, moet hij normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Het is nog niet bekend of het verlaagde invorderingspercentage na 3 maanden blijft gelden.

5. Valt de ZVW-aanslag ook onder bijzonder uitstel?

Na stopzetten voorlopige aanslag IH blijft voor de ZVW nog een bedrag te betalen i.v.m. de andere berekeningsmethode. Valt de ZVW-aanslag ook onder bijzonder uitstel? 

Ja, de aanslag ZVW valt ook onder bijzonder uitstel. Meer over bijzonder uitstel leest u hier.

4. Aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is.

U hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als u om uitstel van betaling in verband met corona gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon, die onder de vennootschapsbelasting valt.

Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.
Voorbeeld

Een bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

  • 1
  • 2