3. Blog teruggaaf Zorgverzekeringswet

Als uw klanten verzekerd zijn voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in Nederland, moeten zij of hun werkgevers/uitkeringsinstanties de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen aan de Belastingdienst. Voor deze bijdrage geldt een maximumbijdrage-inkomen.[1] In 2020 bedraagt dit inkomen € 57.232. In sommige gevallen kunnen uw klanten recht hebben op een teruggaaf. Als recht op de teruggaaf bestaat, hoeft u daar niets voor te doen. De Belastingdienst zal dit automatisch uitbetalen. In juli 2020 vindt de uitbetaling plaats van de teruggaaf over 2019.
De Zvw kent verschillende tarieven: de werkgeversheffing Zvw en de bijdrage Zvw. Op de internetsite van de Belastingdienst kunt u voor verschillende situaties zien welk tarief van toepassing is. Bij de werkgeversheffing Zvw gaat het om een hoog tarief. Dit betaalt de werkgever, dus uw klanten hoeven dit niet te betalen. In 2020 bedraagt dit tarief 6,70%. De bijdrage Zvw is een laag tarief. Dit betaalt uw klant zelf wél. Voor 2020 geldt een tarief van 5,45%.
Om voor een teruggaaf in aanmerking te komen, moeten de inkomsten van uw klanten hoger zijn dan het maximum bijdrage-inkomen. Als uw klant enkel inkomsten heeft waarop de werkgeversheffing van toepassing is, heeft uw klant geen recht op een teruggaaf. Dit is het geval als hij alleen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet. Uw klant kan wel in aanmerking komen voor een teruggaaf als hij inkomsten heeft waarop zowel het hoge als het lage tarief van toepassing zijn (zoals loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en pensioen), of als hij inkomsten heeft waarop twee keer het lage tarief wordt ingehouden (zoals 2 keer pensioen).
Als uw klant een directeur groot aandeelhouder (dga) is, geldt voor hem een afzonderlijke regeling. Bij een dga is de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen belangrijk. Als een dga verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, geldt voor hem de werkgeversheffing Zvw. Dit houdt in dat de dga zelf geen bijdrage Zvw hoeft te betalen.
Wanneer de dga niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, dan geldt dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van toepassing is.[2] Dit komt dus neer op een tarief van 5,45% voor het jaar 2020. Als de dga nog andere inkomsten heeft, waardoor de totale inkomsten het maximum bijdrage-inkomen overschrijden, dan kunnen we de teveel betaalde bijdrage Zvw terugbetalen aan de dga.
Wij zullen echter niet in alle situaties een teruggaaf verlenen. Wij geven namelijk geen teruggaaf als het berekende bedrag niet uitkomt boven de zogenaamde teruggavegrens.[3] De teruggavegrens voor de Zvw is gekoppeld aan de teruggavegrens in de Inkomstenbelasting.[4] Voor 2020 is dit vastgesteld op € 15.
Als uw klant recht heeft op de teruggaaf bijdrage Zvw, is het mogelijk dat uw klant al een voorschot heeft gekregen. Op de internetsite van de Belastingdienst kunt u hier meer informatie over vinden. Uw klanten kunnen in 2020 natuurlijk ook een voorschot krijgen. De beschikking kunt u herkennen aan het aanslagnummer dat eindigt op “W007”. Het voorschot voor 2020 is gebaseerd op een schatting van het bijdrage-inkomen. Mocht die schatting niet kloppen, dan kunt u vanaf 1 juli van het lopende jaar een wijziging indienen.
In het geval dat uw klant geen bericht heeft gekregen van de teruggaaf over het jaar 2019, terwijl u denkt dat hij daarvoor wel in aanmerking komt, kunt u dit met het hulpmiddel nagaan. Vanaf juli zal de berekening voor 2019 beschikbaar zijn. Als blijkt dat uw klant inderdaad recht heeft op de teruggaaf, kunt u een formulier downloaden om dit alsnog aan te vragen.
Meer informatie over de teruggaaf bijdrage Zvw kunt u vinden op belastingdienst.nl. Ook staan op de internetsite van de Belastingdienst enkele rekenvoorbeelden. Mocht u vragen hebben, kunt u deze hieronder stellen.
Agnetha van den Heuvel