4. Alles over het wettelijk minimumloon

Het wettelijke minimumloon (WML) is het loon dat een werkgever een werknemer moet betalen als hij voor hem werkt. Het minimumloon bestaat uit een basisloon en verschillende toeslagen. Elk half jaar wordt het minimumloon aangepast.
Alles over het wettelijk minimumloon vindt u via de onderstaande link. Kopieer deze svp naar uw browser.

https://ondernemersplein.kvk.nl/wettelijk-minimumloon-berekenen/