7. Belastingplan 2021

Het pakket Belastingplan 2021 dat op dinsdagmiddag 15 september zal worden gepresenteerd, bestaat dit  jaar vermoedelijk uit meerdere wetsvoorstellen. Naast de wetsvoorstellen Belastingplan 2021 en Overige fiscale maatregelen 2021 wordt in lijn met de motie van het lid Lodders c.s. een wetsvoorstel opgesteld met de eerste verbeteringen en alternatieven op weg naar een beter en menselijker systeem binnen het toeslagenstelsel. Daarnaast wordt – indien noodzakelijk – een aantal al bij beleidsbesluit getroffen fiscale coronamaatregelen in een wetsvoorstel bij het pakket Belastingplan 2021 opgenomen. Ook is het streven om het wetsvoorstel CO2-heffing industrie met Prinsjesdag in te dienen.
Op woensdag 16 september ontvangt u van ons een nieuwsbrief met een overzicht van de voor uw praktijk belangrijkste wijzigingen.