1. Overzicht Pakket Belastingplan 2021

Op 15 september 2020 is het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) door de Koning ingediend bij de Tweede Kamer. 
Inhoud van het pakket BP 2021
Het pakket bestaat dit jaar uit de volgende acht wetsvoorstellen:
a. het wetsvoorstel Belastingplan 2021 (35572);
b. het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 (35573);
c. het wetsvoorstel Wet aanpassing box 3 (35577);
d. het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting (35576);
e. het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen (35574);
f. het wetsvoorstel Wet CO2-heffing industrie (35575);
g. het wetsvoorstel ODE-tarieven 2021 en 2022 (35579); en
h. het wetsvoorstel eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen (35578).