5. Tijdelijke vrijstelling voor starters op de woningmarkt

In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 zijn verkrijgingen van woningen door starters vrijgesteld. Een starter is iemand die meerderjarig is maar nog geen 35 jaar is, nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling en de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken. De vrijstelling kan alleen benut worden als aangifte wordt gedaan en daarbij schriftelijk verklaard wordt dat voldaan is aan alle voorwaarden