8. Fiscale behandeling subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor niet-werknemers

Voorgesteld wordt om een eindheffing van 75% in te voeren voor de netto zorgbonus van € 1.000 die zorgprofessionals niet-werknemers (zoals zelfstandigen en extern ingehuurd personeel) ontvangen. De eindheffing moet worden betaald door de zorginstelling die daarvoor door de overheid wordt gecompenseerd. Zorginstellingen dienen voor niet-werknemers een afzonderlijke administratie bij te houden waaruit blijkt aan wie de bonus is uitgekeerd en aan de zorgprofessionals schriftelijk mede te delen dat eindheffing over de zorgbonus is betaald. Voor werknemers kan de zorgbonus ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden gebracht. Bij overschrijding van de vrije ruimte, wordt de werkgever voor de verschuldigde 80% eindheffing door de overheid gecompenseerd.