2. Accountants- en derdenverklaring voor definitieve vaststelling NOW 1.0

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 1.0 kunnen vanaf 7 oktober een aanvraag indienen voor een definitieve berekening van het subsidiebedrag. In sommige gevallen is hiervoor een accountantsverklaring verplicht. Als de aanvrager geen accountantsverklaring hoeft te overleggen, moet hij mogelijk een derdenverklaring inleveren. 
Op rijksoverheid.nl zijn nu voor beide situaties downloadbare formulieren beschikbaar. De NOW 1.0 gaat over de periode maart tot en met mei 2020.

Accountantsverklaringen bij NOW 1.0
De accountantsverklaring is verplicht voor bedrijven die een voorschot - 80% van het verleende subsidiebedrag - hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Ook bij een vastgestelde subsidie van € 125.000 of meer is een accountantsverklaring vereist. 
Op rijksoverheid.nl vindt u de verklaringen die horen bij een assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid en een assurance-rapport met redelijke mate van zekerheid. Ook vindt u hier de verklaring die hoort bij een samenstellingsverklaring.

Derdenverklaring
Als uw klant geen accountantsverklaring hoeft te overleggen, moet hij een derdenverklaring inleveren bij een verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven € 25.000.

Moet u als derde deskundige optreden voor uw klant? Dan kunt u op de internetsite van de Rijksoverheid het formulier verklaring van deskundige derde in het kader van de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie aan het UWV downloaden.
Simulatietool
Op de internetsite van UWV vindt u de rekenhulp ‘Simulatie NOW’. Hiermee kunt u voor uw klant een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van de tegemoetkoming NOW.
Meer informatie
Zoekt u meer informatie over vaststelling NOW 1.0 en de accountantsverklaring of derdenverklaring? Kijk dan op rijksoverheid.nl.
Gerelateerde berichten
 
 
What do you want to do ?
New mail