8. Wiebes stuurt nota van wijziging BGL naar Tweede Kamer

In de onderhavige nota van wijziging bij het wetsvoorstel beschikking geen loonheffingen wordt een alternatief uitgewerkt waarin de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie nog beter in balans worden gebracht.
Het alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe.
De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of er sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting.

Maatwerk
Individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers die geen gebruik willen of kunnen maken van de hiervoor bedoelde voorbeeldovereenkomsten, kunnen zelf een overeenkomst opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst. Indien uit de overeenkomst geen verplichting tot het afdragen of voldoen van loonheffingen voortvloeit, bevestigt de Belastingdienst dit schriftelijk. In andere gevallen kan de overeenkomst in overleg met de Belastingdienst worden aangepast zodat alsnog de vrijwaring voor de loonheffingen kan worden gekregen. Net als bij de hiervoor genoemde voorbeeldovereenkomsten geldt de vrijwaring uiteraard alleen indien in de praktijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt en voor een termijn van (bijvoorbeeld) vijf jaar.
De Belastingdienst zal ook dergelijke overeenkomsten, uiteraard geanonimiseerd en met instemming van de opdrachtgever en opdrachtnemer, als voorbeeldovereenkomst publiceren zodat andere opdrachtgevers en –nemers daar hun voordeel mee kunnen doen.

7. Kamp wil lastenverlichting voor bedrijven

De Nederlandse economie groeide in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4%. Voor het vierde kwartaal op rij is er nu sprake van positieve cijfers. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2014 groeide de economie zelfs met 2,4%. Opvallend is dat de investeringen van bedrijven meer dan 7% zijn gegroeid.
Deze cijfers tonen aan dat de groei doorzet en richting de 2% per jaar gaat.
Dit stelt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in een reactie op de kwartaalcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde.
"De economische groei houdt aan en wordt steeds breder gedragen. Bedrijven investeren meer, de export blijft toenemen en consumenten geven meer uit. Het kabinet wil meer ruimte geven aan ondernemers door het verminderen van lasten, het aanpakken van overbodige regels en verbetering van de kredietverlening.
Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de economie nu kan doorgroeien", aldus minister Kamp.
De cijfers die het CBS heeft gepubliceerd tonen aan dat het herstel in verschillende sectoren van de economie doorzet. Zo groeien de bouw, zakelijke dienstverlening en ICT fors. De woningmarkt trekt aan en de uitzendbranche presteert goed.
Het consumentenvertrouwen was in maart voor het eerst sinds de zomer van 2007 weer positief.
Kamp: "Deze goede cijfers laten zien dat de bedrijven er weer vertrouwen in hebben en durven te investeren. Dat is een heel positief signaal, want het zijn de ondernemers waar de groei vandaan moet komen.
Bedrijven hebben extra geïnvesteerd, onder meer in transportmiddelen, machines, telecommunicatieapparatuur en software. Nu is het zaak hen ruim baan te bieden. Bijvoorbeeld met lastenverlichting door herziening van het belastingstelsel."

6. Zevende jaar op rij toename gebruik WBSO en RDA

De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor de fiscale regelingen WBSO en RDA die Research & Development (R&D) bevorderen, blijft onverminderd groot. De jaarcijfers over 2014 van de WBSO en RDA uit het rapport 'Focus op speur- en ontwikkelingswerk' laten voor het zevende jaar op rij een toename zien van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de R&D-regelingen.
Via deze fiscale regelingen van het ministerie van Economische Zaken kunnen ondernemers hun kosten voor R&D verlagen.

Ruim 97% bedrijven is mkb-er
Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO en de RDA is in 2014 gegroeid tot totaal 22.970, ten opzichte van 22.640 in 2013. Van de WBSO-bedrijven maken 16.620 bedrijven (72%) eveneens gebruik van de RDA.
Mkb-bedrijven vormen met ruim 97% de grootste groep gebruikers van de WBSO en de RDA.

€ 6,6 miljard voor Research & Development
Het Nederlandse bedrijfsleven had in 2014 plannen ingediend om € 6,6 miljard aan Research & Development, ook wel bekend als Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O), uit te geven.

5. Vakantiegeld mogelijk lager dan verwacht

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:
'Krijgt u een bijzondere beloning, zoals vakantiegeld, een bonus of een 13e maand, in 1 keer uitbetaald? Dan is het bedrag dat u krijgt misschien lager dan u gewend bent.
Krijgt u een bijzondere beloning, zoals vakantiegeld, een bonus of een 13e maand, in 1 keer uitbetaald? Dan houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie hierop loonheffing in, net als op uw maandelijkse loon of uitkering. Door een nieuwe berekening van de loonheffing, is uw vakantiegeld of andere bijzondere beloning in 2015 lager dan u gewend bent.

Waarom is dit?

Kreeg u in 2014 een bijzondere beloning, bijvoorbeeld vakantiegeld, een bonus of een 13e maand? Uw werkgever of uitkeringsinstantie kon toen nog geen rekening houden met de juiste bedragen van de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Misschien betaalt u daardoor over 2014 belasting bij, of krijgt u minder belasting terug dan u had verwacht. Met deze nieuwe berekening wordt dat grotendeels voorkomen.
Dit betekent niet dat u nooit meer hoeft bij te betalen of minder dan verwacht terugkrijgt. Op het moment dat u bijvoorbeeld bij 2 werkgevers in dezelfde periode werkt, kan het zijn dat daardoor alsnog te weinig belasting wordt ingehouden.'

4. Capaciteit invordering Belastingdienst

Per 1 april 2015 is de totale beschikbare capaciteit voor invordering 1.986 fte, waarvan 311 deurwaarders.
Dit schrijft staatssecretaris Wiebes (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.
Wiebes: "Er is geen norm hoeveel dossiers elke invorderaar dient af te handelen. Met het toenemen van het aantal particulieren in de inkomensheffingen en van het aantal ondernemers, stijgt ook de hoeveelheid vorderingen.
Voor het overgrote deel loopt de inning geautomatiseerd.
De afgelopen twee jaar is begonnen met de ontwikkeling van informatiegestuurde inning, waarmee wordt beoogd dat de medewerker zich kan richten op die zaken waarvan uit data-analyse blijkt dat er verhaalsmogelijkheden zijn.
In 2014 is het 'dynamisch monitoren' in de incasso geïntroduceerd. Deze techniek zorgt ervoor dat er in een vroegtijdig stadium een koppeling wordt gelegd tussen openstaande vorderingen en concrete verhaalsmogelijkheden.
De invorderingsmedewerkers krijgen elke dag een signaal bij welke debiteuren nieuwe verhaalsmogelijkheden zijn ontstaan. Dat betekent een andere manier van werken dan hetgeen de zogeheten bakhouders deden, die ieder voor zich een groot aantal vorderingen moesten beheren.
Vorderingen die in het verleden na diverse pogingen uiteindelijk oninbaar werden geleden, worden nu meerjarig dynamisch gemonitord. Hierdoor is de Belastingdienst in staat vorderingen eerder en efficiënter op te pakken, en worden er ook meer kasopbrengsten gegenereerd."

  • 1
  • 2