8. Btw-fraudeur veroordeeld tot 24 maanden celstraf

Verdachte X heeft zich als feitelijk leidinggever van twee bv's schuldig gemaakt aan belastingfraude door tussen 2015 en 2018 opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting te doen. Er is € 900.633 teruggevraagd aan de Belastingdienst. Volgens de strafkamer van Rechtbank Amsterdam weegt strafverzwarend mee dat er sprake is geweest van meerdere wilsbesluiten. X heeft elke keer opnieuw besloten een onjuiste aangifte in te dienen en besloten toen er vragen over kwamen deze te onderbouwen met valse bankafschriften en valse facturen. Hij heeft bovendien de naam van zijn toenmalige vriendin gebruikt bij het indienen van de valse aangiften en het opsturen van de valse facturen en bankafschriften, kennelijk om zichzelf buiten schot te houden.
Uit het strafblad van X blijkt voorts dat hij eerder is veroordeeld voor een soortgelijk fraudedelict. Al met al wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden.
(Rechtbank Amsterdam, 2 april 2021, 13/845109-18, ECLI:NL:RBAMS:2021:1607)

7. ‘Kennisdocument inkomstenverhouding’ gepubliceerd

Rijksoverheid heeft het ‘Kennisdocument inkomstenverhouding’ gepubliceerd. Hierin vindt u informatie over de regels die gelden voor de inkomstenverhouding vanaf 1 januari 2023.In de loonaangifte levert u voor uw klant de gegevens van zijn werknemer per inkomstenverhouding (IKV) aan. Vanaf 1 januari 2023 is in het 'Besluit inkomstenverhouding' geregeld wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. In veel gevallen blijven de regels over inkomstenverhoudingen hetzelfde, maar er zijn ook een aantal veranderingen.
Vanaf 1 januari 2023 moet u een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de aangifte opnemen. In het kennisdocument kunt u nu alvast lezen wat straks verandert.

Het Besluit inkomstenverhouding en het Kennisdocument inkomstenverhouding vindt u op rijksoverheid.nl.

6. Hof oordeelt: fd'er pleegde langdurige en veelvuldige belastingfraude

Een fiscaal dienstverlener (fd’er) diende jarenlang onjuiste aangiften inkomstenbelasting (IB) in. Hij bracht kosten in aftrek die zijn klanten niet daadwerkelijk maakten en voerde deze op zonder hen daarover te informeren. De straf is 8 maanden onvoorwaardelijk. I
Voor een groot aantal van zijn klanten heeft de fd’er onjuiste aangiften IB gedaan. Ten onrechte bracht hij giften, zorg- en studiekosten in aftrek. 

De FIOD heeft een zogeheten blauwdruk gemaakt van 4.546 aangiften die de fd’er, zijn zoon en medeverdachte in de periode van 1 januari 2011 tot en met 1 december 2015 namens klanten indienden. In een blauwdruk worden kosten per post gebundeld en afgezet tegen landelijke kengetallen.

Wat viel hierbij op:

Scholingskosten zijn door de fd’er 40 keer vaker opgevoerd dan bij het landelijk gemiddelde.
Door de hoge gemiddelde leeftijd van de klanten, is het grote aantal aangiften met aftrekbare studiekosten niet verklaarbaar.
Het grote aantal zorgkosten is door de hoge gemiddelde leeftijd in enige mate verklaarbaar.
Uit de chikwadraattoets bleek met 99,9% zekerheid dat de cijfers waren gemanipuleerd.
Bepaalde specifieke bedragen werden in opmerkelijk veel aangiften opgevoerd. De bedragen van € 395 voor afschrijving van een computer en € 110 voor schrijfgerei kwamen vaak voor als aftrekpost.

Dit alles maakte het ongeloofwaardig dat de fd’er de aangifte invulde aan de hand van informatie die hij kreeg van zijn klanten.

Belastingfraude
Het hof oordeelt dat de fd’er zich schuldig heeft gemaakt aan langdurige en veelvuldige belastingfraude. De straf is 8 maanden onvoorwaardelijk.

Het belastingsysteem is gebaseerd op het vertrouwen dat de Belastingdienst in belastingplichtigen en hun belastingadviseurs moet kunnen stellen. De fd’er heeft echter jarenlang zijn eigen interpretatie van de regelgeving gehanteerd. Hij heeft geen aangiften gedaan op grond van de regelgeving, maar op grond van zijn eigen ‘rechtvaardigheidsgevoel’.

Uitspraak
De gehele casus en de uitspraak leest u in ECLI:NL:GHARL:2021:203

5. Mijn klant ontving in 2020 een TOZO-uitkering - wat betekent dit voor zijn belastingaangifte 2020?

De TOZO-uitkering (tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers) telt mee voor het inkomen van uw klant. Hij moet er dus belasting over betalen.Deze uitkering staat bij de vooraf ingevulde gegevens in de aangifte inkomstenbelasting over 2020. De Belastingdienst gaat daarbij uit van de gegevens die hij heeft doorgekregen van de gemeente waar uw klant woont. Dezelfde gegevens staan op het overzicht dat úw klant heeft gekregen van uw gemeente.

Meer informatie treft u aan via de onderstaande link:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/u-ontving-in-2020-een-tozo-uitkering
(
als deze link niet werkt, kopieer hem dan in uw browser)

 

4. Aangifte inkomstenbelasting 2020 en de coronamaatregelen

Het kabinet heeft in 2020 een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, voor burgers en bedrijven. Sommige van deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de aangifte inkomstenbelasting over 2020. De Belastingdienst heeft de situaties op een rij gezet waarin dat het geval kan zijn
Zie onderstaande link:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/aangifte-inkomstenbelasting-2020-en-coronamaatregelen
(als deze link niet werkt, kopieer hem dan naar uw browser)

 

  • 1
  • 2