8. Uw klant ontving in 2020 een TOFA-uitkering (tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten)

De TOFA-uitkering telt mee voor het inkomen van uw klant. Hij moet er dus belasting over betalen. Als het goed is, staat deze uitkering bij de vooraf ingevulde gegevens in de aangifte inkomstenbelasting over 2020. 
Ontbreekt de TOFA-uitkering bij de vooraf ingevulde gegevens? Of is het bedrag onjuist? Wijzig dan zelf de gegevens in de aangifte.

Lees meer over de TOFA-uitkering op de website van UWV: 
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/index.aspx"

7. Uw klant had in 2020 een betaalpauze voor zijn hypotheek

Dan mag hij de hypotheekrente die hij in 2020 niet heeft betaald, meestal ook niet aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting over dat jaar. Maar soms mag hij dat wel doen. Neem hiervoor contact op met zijn geldverstrekker. Hij kan u vertellen of u de niet betaalde rente wel of niet mag aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting over 2020. 

Lees meer over de betaalpauze voor uw hypotheek

6. Een zzp'er mag de kosten voor thuiswerken meestal niet aftrekken

Is uw klant zzp'er? Waarschijnlijk werkte ook hij tijdens de coronacrisis vaker vanuit huis. En maakte hij daardoor extra kosten. Deze kosten kunt u slechts in enkele gevallen aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting over 2020.

Lees meer over het aftrekken van de kosten voor thuiswerken als zzp’er

5. Uw klant ontving in 2020 een TVL (tegemoetkoming vaste lasten)

Geef deze tegemoetkoming in de aangifte inkomstenbelasting over 2020 op bij de rubrieken 'Vrijgestelde winstbestanddelen' en 'Buitengewone baten en lasten'. Uw klant hoeft hierover dan geen belasting te betalen

Lees meer over de TVL op Ondernemersplein:
https://ondernemersplein.kvk.nl/tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl/
 

 

4. Uw klant ontving in 2020 een TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren)

Geef deze tegemoetkoming in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020 op bij de rubrieken 'Vrijgestelde winstbestanddelen' en 'Buitengewone baten en lasten'. Uw klant hoeft hierover dan geen belasting te betalen.

Lees meer over de TOGS op Ondernemersplein:

https://ondernemersplein.kvk.nl/4000-euro-compensatieregeling-getroffen-sectoren/

  • 1
  • 2