3. Uw klant ontving in 2020 een TOZO-uitkering (tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers)

De TOZO-uitkering telt mee voor het inkomen. Uw klant moet er dus belasting over betalen.

Deze uitkering staat bij de vooraf ingevulde gegevens in de  aangifte inkomstenbelasting over 2020. De Belastingdienst gaat daarbij uit van de gegevens die hij heeft doorgekregen van de gemeente waar hij woont. Dezelfde gegevens staan ook op het overzicht dat úw klant heeft gekregen van de gemeente. Zijn deze gegevens volgens u onjuist? Neem dan contact op met de gemeente.

Heeft uw klant een partner?
Dan betaalt de gemeente de TOZO-uitkering uit aan uw klant en zijn partner. De gemeente verdeelt deze uitkering fiftyfifty: de helft voor uw klant, de helft voor zijn partner. Bij ieder van hen telt dan ook de helft van de uitkering mee voor het inkomen. Dit kan ertoe leiden dat uw klant en/of zijn partner bij de aangifte inkomstenbelasting 2020 meer moet betalen of minder terugkrijgt dan verwacht.

In een zeer klein aantal gevallen hebben gemeenten de TOZO-uitkering niet fiftyfifty verdeeld. U ziet op de overzichten die uw klant heeft gekregen van de gemeente of dat het geval is. U kunt dan zelf de aangifte inkomstenbelasting aanpassen, zodat de TOZO-uitkering voor de helft meetelt voor uw klant en zijn partner.

Lees meer over TOZO op Rijksoverheid.nl:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/hoogte#:~:text=Normbedragen%20gebaseerd%20op%20de%20Participatiewet&text=Dat%20betekent%20dat%20de%20gemeente,bedrag%20van%20%E2%82%AC%201.536%20netto