4. Uw klant ontving in 2020 een TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren)

Geef deze tegemoetkoming in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020 op bij de rubrieken 'Vrijgestelde winstbestanddelen' en 'Buitengewone baten en lasten'. Uw klant hoeft hierover dan geen belasting te betalen.

Lees meer over de TOGS op Ondernemersplein:

https://ondernemersplein.kvk.nl/4000-euro-compensatieregeling-getroffen-sectoren/