5. Uw klant ontving in 2020 een TVL (tegemoetkoming vaste lasten)

Geef deze tegemoetkoming in de aangifte inkomstenbelasting over 2020 op bij de rubrieken 'Vrijgestelde winstbestanddelen' en 'Buitengewone baten en lasten'. Uw klant hoeft hierover dan geen belasting te betalen

Lees meer over de TVL op Ondernemersplein:
https://ondernemersplein.kvk.nl/tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl/