8. Uw klant ontving in 2020 een TOFA-uitkering (tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten)

De TOFA-uitkering telt mee voor het inkomen van uw klant. Hij moet er dus belasting over betalen. Als het goed is, staat deze uitkering bij de vooraf ingevulde gegevens in de aangifte inkomstenbelasting over 2020. 
Ontbreekt de TOFA-uitkering bij de vooraf ingevulde gegevens? Of is het bedrag onjuist? Wijzig dan zelf de gegevens in de aangifte.

Lees meer over de TOFA-uitkering op de website van UWV: 
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/index.aspx"