3. BTW-aangiftetermijn bij de aankoop van zonnepanelen

Hebt u cliënten die zonnepanelen op hun dak hebben laten plaatsen en waarvoor u de BTW wilt terugvragen?
Dan moet u dit doen uiterlijk drie maanden na afloop van het relevante belastingtijdvak. Dat heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald.

De inspecteur was van mening dat de relevante BTW-aangifte binnen 1 maand na afloop van het relevante belastingtijdvak had moeten worden ingediend en had de BTW-teruggaaf geweigerd.
De Rechtbank steekt daar echter een stokje voor.
Dit heeft te maken met het volgende: is er sprake van een verplichte BTW-aangifte? Dan geldt de éénmaandstermijn (artikel 31, lid 1, Wet OB).
Als er geen verplichte BTW-aangifte hoeft te worden gedaan, wat bij particuliere eigenaren van zonnepanelen het geval is, dan geldt de driemaandstermijn van artikel 31, lid 2, Wet OB).

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, nr. 14/4797

Tip!
Maak altijd bezwaar als de inspecteur een BTW-teruggaaf weigert met als reden dat het niet binnen 1 maand na afloop van het relevante belastingtijdvak is ingediend.

2. Webinar Starten van een eigen bedrijf

De Kamer van Koophandel organiseert op donderdag 28 mei 2015 een Online StartersEvent. Samen met de Belastingdienst verzorgt ze voor startende ondernemers een digitale voorlichting met een webinar, Google Hangouts en een videopresentatie over 'Administratie en Belastingen'. In dit webinar geven experts van de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en medeondernemers veel tips en delen hun ervaringen. Zelf vragen stellen kan natuurlijk ook.

Aanmelden kan via deze link.

1. Het waarom van BelastingRaadgevers?

Wij krijgen de laatste tijd veel vragen over de achtergrond van Belastingraadgevers als nieuwe beroepsorganisatie.
Dat heeft te maken met het volgende. Alle leden van de NOAB hebben sinds jaar en dag tot volle tevredenheid dagelijks gebruik kunnen maken van Fiscanet en CAOnet. De directie van NOAB heeft echter besloten om per 1 januari 2015 over te stappen op een kenniscentrum van Kluwer en Elsevier. Een zeer groot deel van de NOAB-leden heeft aangegeven het niet met deze keuze eens te zijn en heeft gebruik gemaakt van het aanbod om tegen een zeer gunstig tarief gebruik te kunnen blijven maken van Fiscanet en CAOnet.

Maar daar bleef het niet bij. Wij hebben ook zeer veel gesprekken gevoerd met bij de NOAB aangesloten kantoren. Gespreksonderwerpen waren onder andere de jaarlijkse contributie die door veel kantoren als te hoog werd ervaren in relatie tot de kwaliteit van het gebodene.
Daarbij speelt een rol dat veel kantoren zich vaak verplicht voelen om zich bij een beroepsorganisatie aan te sluiten. Soms is dit een eis van de bank, die hiermee denkt de continuïteit van uw onderneming beter te kunnen waarborgen. En zo zijn er nog wel meer redenen op te noemen: naamsbekendheid en belangenbehartiging.
Verder gaven veel kantoren aan niet te zitten wachten op verplichte permanente educatie. De bereidheid tot het volgen van bijscholingscursussen is groot, maar dan niet op verplichte basis.
Dit alles heeft ondergetekenden ertoe gebracht om een nieuwe digitale beroepsorganisatie op te richten: BelastingRaadgevers.

De belangrijkste redenen zijn:

I Wij kennen uw praktijk door onze jarenlange ervaring als geen ander en u kunt altijd gebruik blijven maken van de voor u zo vertrouwde dagelijkse nieuwsvoorziening van Fiscanet en CAOnet.

II U bent lid van een zeer professionele beroepsorganisatie met de laagste contributie van Nederland. Dit komt omdat wij geen dure overheadkosten hebben als een duur pand, een duur bestuur, een dure directie en een duur secretariaat voor de beroepsorganisatie. Door middel van zeer korte lijnen bepalen we samen met u wat er moet gebeuren. Bovendien kunt u uw jaarlijkse contributie in maandelijkse termijnen van € 50 betalen.

III De professionaliteit uit zich niet alleen in het verzorgen van informatiebehoeften, maar ook in actuele adviesondersteuning van professionals op alle fiscale beleidsterreinen tegen tarieven die nooit hoger zijn dan uw uurtarief.

IV Op dit moment werken wij hard aan een keurmerk
Dit keurmerk maken wij waar door BelastingRaadgevers de komende tijd op een zeer professionele wijze publicitair op de kaart te zetten middels onze uitstekende contacten met de pers en de Haagse politiek.

Meer weten? Kijk op http://www.belastingraadgevers.nl/

  • 1
  • 2