3. Eerste aanvraagperiode NOW

- Tegemoetkoming voor de periode: maart, april en mei 2020
- Aanvragen definitieve berekening: 7 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021

Heeft uw klant een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode? Vraag dan een definitieve berekening aan. Dat kan nog tot en met 31 oktober 2021. De aanvraagtermijn is in alle gevallen gelijk. Ook als uw klant een accountantsverklaring of derdenverklaring moet meesturen.

Het voorschot heeft UWV berekend met het  geschatte omzetverlies. Het werkelijke percentage omzetverlies is nu bekend. Daarmee kan het UWV de definitieve tegemoetkoming berekenen. Vraag altijd een definitieve berekening aan. Ook als u denkt dat uwklant te veel voorschot heeft ontvangen. Als u geen aanvraag doet, gaat het UWV ervan uit dat uw klant geen recht heeft op een tegemoetkoming. Hij  moet het voorschot dan terugbetalen.

Per loonheffingennummer een aparte aanvraag
Heeft uw klant op meer loonheffingennummers een tegemoetkoming NOW ontvangen? Dan vraagt u ook per loonheffingennummer een definitieve berekening aan.

Zie ook: 
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/eerste-aanvraagperiode-now/detail/wat-gebeurt-er-met-de-werktijdverkorting