5. Privégebruik auto (I)

Vraag:
Ik heb een auto ter beschikking gesteld aan een werknemer. Deze auto staat vanwege de coronacrisis lang stil. Dit kan tot technische problemen leiden. Als mijn werknemer een rit met de auto maakt om dat te voorkomen, geldt dat dan als zakelijk gebruik van de auto?

Antwoord:
Ja, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
U geeft opdracht voor deze rit.
U kunt aannemelijk maken dat u hiervoor zakelijke redenen hebt.
Uw werknemer verantwoordt deze rit in de kilometeradministratie.