3. Koopkracht in 2022

Het kabinet zorgt er met een paar maatregelen voor dat de koopkrachtontwikkeling gelijkmatiger wordt verdeeld, met name met maatregelen buiten de belastingen. Wel wordt de arbeidskorting nog iets langzamer afgebouwd. Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te compenseren, wordt het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2022 met € 318 per jaar verlaagd.