3. Afscherming woonadressen Handelsregister

Per 1 januari 2022 schermt KVK het woonadres van ondernemers en bestuurders af in het Handelsregister. De afgeschermde woonadressen zijn alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. De adressen die vermeld staan als vestigingsadres kunnen nog wel opgevraagd worden. Dit is ook het geval als het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres. 
Tot 1 januari 2022 geldt dat de woonadressen van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van vof’s en cv’s, maten van maatschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars openbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de woonadressen van functionarissen van rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, zoals de bv of nv. Met deze wetswijziging komt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegemoet aan de wens om het woonadres van natuurlijke personen bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid standaard af te schermen.