5. Belastingvrijstelling TVL en TOGS

Tijdens de coronacrisis hebben uw klanten wellicht gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS). Per 1 januari 2022 worden deze reeds ontvangen subsidies vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting.  De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.