2. Subsidies vaste lasten onbelast

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis konden aanspraak maken op bepaalde subsidies, waaronder een tegemoetkoming in hun vaste lasten (TVL). Deze TVL wordt niet belast met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dat zou immers het effect van de subsidie voor een deel weer ongedaan maken. Het betreft hier een codificatie van een beleidsbesluit, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 (artikel III Belastingplan 2022).