6. Introductie gerichte vrijstelling vergoeden thuiswerkkosten

Per 1 januari 2022 is een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van thuiswerkkosten geïntroduceerd van € 2 per dag als een werknemer geheel of gedeeltelijk thuiswerkt. Thuiswerken zorgt voor extra kosten voor de werknemer. Bijvoorbeeld voor water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, kofe, thee en toiletpapier. Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over het aantal dagen waarop de werknemer thuis zal werken. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Dit volgt uit de zogenoemde 128 dagenregeling.
Sommige werknemers zullen een deel van de dag thuiswerken en het andere deel op kantoor. Voor deze dag kan de werkgever een onbelaste reiskostenvergoeding geven of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. Beide vergoedingen onbelast geven op één dag kan niet. Dat geldt ook voor andere situaties waarbij op kosten van de werkgever wordt gereisd naar de vaste werkplek (bijvoorbeeld kantoor). Zoals met een auto van de zaak, fets van de zaak, OV-abonnement of OV-chipkaart.
Als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en diezelfde dag ook een zakelijke rit maakt, anders dan naar de vaste werkplek, dan kan de werkgever zowel de reis- en thuiswerkkosten onbelast
vergoeden.

Let op! 
De gerichte vrijstelling vergoeding thuiswerkkosten komt naast de al bestaande gerichte vrijstellingen voor het onbelast vergoeden en verstrekken van, onder andere, noodzakelijke ICT-middelen en Arbovoorzieningen.