7. Afschaffing aftrek scholingsuitgaven

Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer afrekbaar. Afrekbare opleidingskosten die in 2021 zijn betaald, zijn nog afrekbaar bij de aangife inkomstenbelasting 2021. In plaats van de scholingsafrek komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden, die vanaf 1 maart 2022 aan te vragen is bij het UWV. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie.