8. Vpb-schijven en tarieven 2022

De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting is verlengd van € 245.000 naar € 395.000 in 2022. Deze schijfverlenging was onderdeel van het pakket Belastingplan 2021. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijf 15%. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf wordt in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%