1. Einde laag btw-tarief in zicht bij verbouwen en herstellen van woningen

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die worden afgerond in de periode voor 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.
Tot welk moment kan het 6 procent-tarief worden toegepast?
Het 6 procent-tarief mag worden toegepast als de dienst wordt afgerond voor 1 juli 2015.
Worden deelfacturen uitgereikt, maar wordt de dienst pas afgerond na 1 juli 2015, dan moet over deze deelfacturen 21 procent btw in rekening worden gebracht.

Let op!
Het 6%-tarief geldt alleen voor het arbeidsloon, niet voor de meegeleverde materialen.