2. Btw-aangiftetermijn bij teruggaafverzoek ivm aankoop zonnepanelen

Een cliënt heeft in het vierde kwartaal van 2014 voor 20.000 euro (plus btw) zonnepanelen op zijn dak laten plaatsen. Omdat hij ook stroom aan de energiemaatschappij gaat leveren, kan hij als btw-ondernemer de in rekening gebrachte btw terug vragen. De aangifte waarin de btw wordt teruggevraagd is gedaan op 21 februari 2015. Nu weigert de inspecteur de btw terug te geven omdat de aangifte volgens hem uiterlijk 1 maand na afloop van het kalenderkwartaal had moeten worden ingediend. Is dit juist?

Antwoord.
Nee, de inspecteur zit er naast. Een soortgelijk geval speelde onlangs bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Ook hier had de inspecteur de teruggaaf geweigerd omdat het teruggaafverzoek volgens hem binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak had moeten worden ingediend (artikel 31, lid 1, Wet OB).
De Rechtbank besliste echter dat niet artikel 31, lid 1, Wet OB van toepassing is, maar artikel 31, lid 2, juncto lid 5, Wet OB.
In dat geval bedraagt de aangiftetermijn drie maanden na afloop van het belastingtijdvak.
De reden: de man was niet verplicht om aangifte te doen en dan is het eerste lid niet van toepassing.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 april 2015, Nr. 14/4797.