8. Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2022 vastgesteld

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50.
Het bedrag dat eigen rijders in aanmerking mogen nemen (in 2022: € 41,50) wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd op belastingdienst.nl, bij Verblijfskosten eigen rijders. De bedragen van de laatste 5 jaar zijn op de internetsite raadpleegbaar, via de zoekterm 'eigen rijders'
De regeling geldt voor transportondernemers (eigen rijders) die hun winst aangeven in de inkomstenbelasting, niet voor ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting doen.

7. Laatste TVL-periode geopend

De laatste periode van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ging op 28 februari open. TVL Q1 2022 staat 4,5 week open, tot 31 maart 2022.

De aanvraagperiode was altijd 8 weken. RVO vraagt alle ondernemers die TVL Q1 2022 willen aanvragen, dit zo snel mogelijk te doen. Zeker als ook een accountantsproduct nodig is voor aanvragen boven de € 125.000. Dit kost tijd. Aanvragen moeten voor de deadline binnen zijn.

Coronasteun wordt afgebouwd
De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte op vrijdag 25 februari aan de Tweede Kamer bekend dat de coronasteun aan ondernemers wordt afgebouwd vanaf het tweede kwartaal 2022. Dat betekent dat de TVL met ingang van het tweede kwartaal niet meer beschikbaar is. Ook veel andere steunmaatregelen stoppen.

Meer informatie:
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/laatste-tvl-periode-geopend

 

6. Kostenvoordeel belangrijkste reden om elektrisch te gaan rijden

Elektrisch rijden wordt steeds normaler onder Nederlanders. Deze autorijders zijn kostenbewust en kopen vaker een gebruikte elektrische auto. Ook kiezen ze vaker voor privélease. Dit omdat het financieel aantrekkelijker is dan de aanschaf van een auto. Een elektrische auto (EV) wordt steeds meer gewoon een auto die lekker rijdt.

Deze resultaten kwamen naar voren uit een onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Vereniging Elektrische Rijder (VER) naar de ervaringen van automobilisten die nu al elektrisch rijden. Wat stimuleert hun keuze, zijn ze tevreden met elektrisch rijden en welke belemmeringen ervaren ze? Voor het onderzoek werden 2400 respondenten bevraagd.

Privélease en tweedehands
Ongeveer de helft van bevraagden is een zakelijke rijder. De rest gebruikt de elektrische auto privé. Voor deze groep is de mogelijkheid tot privélease belangrijk. 73% van de privélease-rijders geeft aan dat deze mogelijkheid hen over de streep trok om elektrisch te gaan rijden. Van de EV-rijders die in 2021 elektrisch gingen rijden, deed 28% dat in een tweedehands auto, terwijl dat in 2019 nog 16% was.

Financiële prikkel is belangrijk
Financieel voordeel is een belangrijke stimulans voor particuliere en zakelijke rijders. Voor particulieren is vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting een belangrijke prikkel om voor een elektrische auto te kiezen en elektrisch te blijven rijden. Van de huidige rijders vroeg 53% subsidie aan sinds de openstelling van de Stimuleringsregeling elektrische personenauto particulieren (SEPP).

Ook voor zakelijke EV-rijders zijn financiële redenen belangrijk. Zij geven aan dat de verlaagde bijtelling voor hen een belangrijke voorwaarde is. Daarnaast geeft een derde van de leaserijders aan bij de huidige bijtelling (verhoogd naar 16%) niet opnieuw te kiezen voor een elektrische auto.

Investeren in overstap elektrisch
Verder blijkt uit het onderzoek dat autobezitters bereid zijn te investeren in de overstap van een brandstofauto naar een elektrische. 72% stapte over van een tweedehands brandstofauto naar een nieuwe elektrische, zowel via private lease als via aankoop van een nieuw voertuig.

 

5. Kabinet ziet mogelijkheden voor verlagen schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Het kabinet laat weten dat het mogelijk is om per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel jubelton genoemd, te verlagen maar niet af te schaffen. Het kabinet gaat deze mogelijkheid bekijken en de Tweede Kamer wordt hier na het krokusreces over geïnformeerd. Het eerder afschaffen van de jubelton dan 2024 is niet mogelijk in verband met de benodigde aanpassingen. 
Het is dus wel mogelijk om de jubelton per 1 januari 2023 te verlagen. Hierbij is het logisch om als ondergrens € 27.231 aan te houden. Dit komt overeen met het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen. Dit is begrijpelijk voor burgers en zorgt voor minder druk op de uitvoering als gevolg van vragen over de regeling. 
Deze mogelijkheid wordt nu verder bekeken en de Tweede Kamer wordt hier na het krokusreces over geïnformeerd.

4. Wat moet u doen om voor uw klant (opnieuw) bijzonder uitstel te krijgen? 3

U hebt niet eerder bijzonder uitstel voor uw klant aangevraagd.
U kunt tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Let op! Verwacht u vanaf 1 april 2022 een naheffingsaanslag over een belasting die u vóór die datum had moeten betalen? Vraag dan nu alvast bijzonder uitstel van betaling aan.

  • 1
  • 2