6. Praktijkvraag: Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik eerder stop met werken?

Vraag: Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik eerder stop met werken?

Antwoord: In veel pensioenregelingen kunt u al voordat u de standaard pensioengerechtigde leeftijd bereikt, stoppen met werken. Maar doordat uw pensioen eerder ingaat, wordt de uitkering een stuk lager. U moet namelijk langer rondkomen met uw pensioengeld. Ook heeft u minder jaren waarin u het pensioen opbouwt. Bij pensionering voor de AOW-leeftijd is bovendien een hogere fiscale inhouding van toepassing dan bij pensionering na de AOW-leeftijd.

Later begonnen met pensioenopbouw
Het aantal jaren dat u werkte, is niet altijd hetzelfde als uw pensioenjaren. Sommige pensioenfondsen hanteerden vroeger bijvoorbeeld een leeftijdsgrens van 25 jaar. Bent u op uw 18e jaar begonnen met werken? Dan droeg u de eerste 7 jaar niet bij aan uw pensioen. Ook veranderingen van werkgever kunnen hebben gezorgd dat u minder pensioenjaren dan gewerkte jaren heeft.

U kunt bij uw pensioenverzekeraar(s) navragen hoeveel pensioenjaren u heeft opgebouwd voor uw pensioen.

Persoonlijk overzicht maken over uw pensioen
Wilt u weten wat u in uw situatie nog meer moet of kunt regelen? En waar u recht op heeft? Vul dan een paar vragen in en maak een persoonlijk overzicht over uw pensioen via deze link: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/vraag-en-antwoord/checklist-met-pensioen-gaan