2. Wet pensioencommunicartie start op 1 juli a.s.

Op 19 mei stemde de Eerste Kamer unaniem in met het wetsvoorstel om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit.
Wet Pensioencommunicatie
De wet heeft tot doel dat mensen een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pensioen krijgen. En moet ervoor zorgen dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer. Staatssecretaris Klijnsma: “Het moet duidelijk zijn welke keuzes er zijn en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld werkloosheid of overlijden voor het pensioen. Ook gaan fondsen en verzekeraars meer communiceren over onzekerheden.”
Pensioen 1-2-3
Het pensioenbewustzijn van deelnemers is laag. De Wet Pensioencommunicatie moet daarin verandering brengen. Door bijvoorbeeld de introductie van het Pensioen 1-2-3. Het Pensioen 1-2-3 stemt de informatie af op de informatiebehoefte van desbetreffende deelnemer.
Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie delen en geeft inzicht in de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling. In het eerste deel vindt de deelnemer de meest essentiële informatie en in de delen 2 en 3 kan de deelnemer uitgebreidere informatie vinden. De informatie over de pensioenregeling (Pensioen 1-2-3), de uitvoeringskosten, het jaarverslag en de jaarrekening moet in ieder geval beschikbaar zijn voor de deelnemer, gewezen deelnemer en pensioengerechtigde

Commentaar
De Wet Pensioencommunicatie treedt per 1 juli 2015 gefaseerd in werking. Op 1 juli 2015 treden onder meer de algemene eisen aan informatieverstrekking (zoals tijdig, duidelijk, correct en evenwichtig) in werking. Op 1 januari 2016 gaat onder meer in: het Pensioen 1-2-3, een aantal wijzigingen met betrekking tot het UPO en de uitbreiding van het Pensioenregister. Met ingang van 1 juli 2016 moeten pensioenuitvoerders een openbare website of in een portal het Pensioen 1-2-3, de uitvoeringskosten, de pensioenpremie, het jaarverslag en de jaarrekening publiceren.
De Wet Pensioencommunicatie draagt bij aan het vergroten van het pensioenbewustzijn. Individuele pensioenplanning en advisering wordt daardoor nog belangrijker. Het is echter een illusie om te veronderstellen dat met de Wet Pensioencommunicatie alle deelnemers volledig pensioenbewust zijn. Er blijft daarom een belangrijke rol voor de adviseur.
Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Eerste Kamer, 34008 Wet pensioen communicatie