8. Kostenvergoeding voor telefonisch horen in de bezwaarfase?

U hebt namens een cliënt een bezwaarschrift ingediend waarin u de inspecteur tevens hebt verzocht om telefonisch te worden gehoord. Omdat dit niks heeft geholpen bent u naar de Rechtbank gestapt en daar hebt u gelijk gekregen. Kunt u voor het telefonisch horen een kostenvergoeding (bezwaarfase) claimen?

Antwoord
Dat hangt er vanaf. Zie het arrest van de Hoge Raad van 1 juli 2012, nr. 11.04661, ECLI:NL:HR:2012:BW7081. 
De Hoge Raad stelt voorop dat niet elk telefoongesprek tussen het bestuursorgaan en een rechtsbijstandverlener dat wordt gevoerd in het kader van een bezwaarprocedure kan worden aangemerkt als het verschijnen ter hoorzitting in de zin van onderdeel A4, onder 2, van de Bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht. De mogelijkheid bestaat echter dat het telefoongesprek op een zodanige wijze plaatsvindt dat het zich, afgezien van de lijfelijke aanwezigheid, materieel niet onderscheidt van een hoorzitting in de zin van Afdeling 7.2 van de Algemene wet bestuursrecht. In een dergelijk geval mag het voeren van dit telefoongesprek op één lijn gesteld worden met het verschijnen ter hoorzitting als bedoeld in het bovenvermelde bijlage-onderdeel en kan een kostenvergoeding worden geclaimd.