1. Nihilwaardering personeelsleningen op de schop

Het kabinet wil de bestaande nihilwaardering in de loonbelasting van het rentevoordeel van de personeelslening afschaffen. Dat staat in de fiscale verzamelwet 2015 die onlangs bij de Tweede Kamer werd ingediend. Maar leidt het in aanmerking nemen van het rentevoordeel in het loon ook tot verhoging van het loon voor de sociale verzekeringen?

Antwoord:
Ja. Het in aanmerking nemen van het rentevoordeel in het loon leidt ook tot verhoging van het loon voor de sociale verzekeringen, voor zover het loon nog niet boven het maximumpremieloon lag. Daarmee stijgt de grondslag voor de heffing van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, alsmede de grondslag voor de berekening van het dagloon.