2. Een rittenadministratie is al heel snel ondeugdelijk

Uw cliënt houdt voor de kilometers die hij rijdt met de auto van de zaak  nauwgezet een kilometeradministratie bij. Hij is echter in 2014 4 keer een rit vergeten en dat is via cameraregistraties waargenomen op de A4. De inspecteur laat het hier niet bij zitten, heeft de rittenregistratie verworpen en een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd. In het door u ingediende bezwaarschrift kunt u aantonen dat deze ritten zakelijk waren. Niettemin volhardt de inspecteur in zijn standpunt. Hij laat de naheffingsaanslag in stand. U gaat namens uw cliënt in beroep, maar gaat u uw zaak ook winnen bij de Rechtbank?

Antwoord:

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant (14 april 2015, nr. 14/6225) gaat dit in ieder geval niet lukken. In deze zaak waren 5 zakelijke ritten niet in de kilometeradministratie opgenomen, maar deze waren wel op de snelweg door camera’s geregistreerd.
de inspecter stelde zich vervolgens op het standpunt dat de kilometeradminstratie onvolledig was en ging tot naheffing van loonbelasting over. De werknemer kon aantonen dat deze ritten een zakelijk karakter hadden, maar daar had de inspecteur geen boodschap aan.
De Rechtbank geeft hem gelijk. Dat de vijf ontbrekende ritten alle van zakelijk aard waren, maakt de rittenregistratie niet minder onjuist. Nu deze aantoonbaar onjuist was, heeft de werknemer daarmee niet het bewijs geleverd dat de auto in het relevante jaar voor niet meer dan 500 kilometer privé is gebruikt.
De boete acht de Rechtbank, gelet op de aard van het verzuim te hoog.
Aannemelijk is dat de werknemer zich een aantal malen heeft vergist en dat niet de hele administratie onjuist is. De Rechtbank acht een boete van €1.100 in plaats van € 1.800 passend.